Chronic Diseases in Humanitarian Contexts

Geneva Centre for education and research in humanitarian action (CERAH) je v sodelovanju z Zdravniki brez meja, Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodnim odborom Rdečega križa in Visokim komisariatom ZN za begunce razvil usposabljanje o kroničnih boleznih. Humanitarni delavci se pogosto soočajo s kroničnimi boleznimi, vendar mnogi nimajo potrebnih znanj in izkušenj za ustrezen odziv. To vrzel zapolnjuje enotedensko intenzivno usposabljanje, ki ga organizira CERAH.

Usposabljanje bo potekalo med 9. in 13. majem 2016 v Ženevi.

Več informacij

Glosar migracij

Mednarodna organizacija za migracije izdala slovar pojmov, povezanih z migracijskimi vprašanji

Migracije so vedno bolj priznane kot problem, ki zahteva celovit pristop in usklajene odzive. Države ne razpravljajo o migracijskih vprašanjih zgolj na dvostranski ravni, ampak regionalno in globalno. Skupen in razumljiv jezik je nujno potreben za uspešno usklajevanje in mednarodno sodelovanje. Namen slovarja, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za migracije, je služiti kot vodilo skozi labirint pojmov in konceptov na področju migracij in s tem omogočiti bolj uspešno mednarodno sodelovanje in razumevanje migracijskih vprašanj.