Včlanitev

V humanitarni odzivni center se lahko vključijo vse nevladne organizacije, ki imajo interes in kapacitete za delovanje na mednarodnem humanitarnem področju.

POGOJI ČLANSTVA 

1) Članica centra lahko postane vsaka nepridobitna organizacija, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:

 • je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
 • aktivno deluje na področju humanitarne pomoči in razvoja,
 • ima sedež v Republiki Sloveniji,
 • zaprosi za članstvo skladno s tem protokolom, tako da na mrežo naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami.

2) Prošnja organizacije za članstvo v centru vsebuje:

 • oznako, da gre za prošnjo za članstvo v centru,
 • dokazilo o vpisu v ustrezen register pri pristojnemu organu za registracijo (izpisek iz registra ali potrdilo o vpisu v register),
 • ustanovitveni akt organizacije,
 • izjavo, da prosilec sprejema ta protokol in bo ravnal po njem.

3) V obdobju trajanja projekta o odobritvi članstva odloča dvočlanska komisija sestavljena iz predstavnika Platforme SLOGA in predstavnika Ustanove »SKUPAJ«. Po končanem projektu je komisija razpuščena, članice pa izvolijo svet centra, ki po končanem projektu odloča o strateških odločitvah centra, vključno s članstvom.

4) Članstvo v centru preneha z izstopom  ali izključitvijo članice:

 • članica iz centra izstopi, tako da na center naslovi pisno izjavo o izstopu,
 • članico se izključi iz centra, če ne upošteva protokola delovanja centra, ne spoštuje načel delovanja centra in ne izpolnjuje dolžnosti iz podpoglavja 3.2.3.
Pravice in dolžnosti članic centra

1. Pravice članic centra so:

 • da aktivno delujejo v okviru centra,
 • da dajejo pobude in predloge za delovanje centra,
 • da uživajo in koristijo vse ugodnosti, ki jih center nudi svojim članicam,
 • da so seznanjene z načinom delovanja centra.

2) Dolžnosti članic centra so:

 • da spoštujejo in izvršujejo ta protokol in odločitve sveta centra,
 • da predlagajo in volijo koordinatorja centra,
 • da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
 • da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenom, ciljev in nalog centra,
 • da upoštevajo potek koordinacije humanitarne akcije,
 • da nemudoma sporočijo zavodu kakršnekoli spremembe, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev članstva v centru.

Pristopno izjavo pošljite na naslov:
Platforma SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:info@humanitarni-center.si

Članice

Mednarodna ustanova – Fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

Zabrv 12, 1292 Ig

Telefon: 01 479 65 80

E-pošta: info@itf-fund.si

Kontaktna oseba: Andreja Gorišek

Spletna stran: www.itf-fund.si

POVOD, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi

Prešernova ulica 27, 2250 Ptuj

E-pošta: povod@povod.si, krizo19@gmail.com

Kontaktna oseba: Robert Križanič

Sirsko-slovensko društvo

Kidričeva ulica, 9220 Lendava

E-pošta: ahmad.kasabji@gmail.com

Kontaktna oseba: Ahmad Kasabji

SLOGA, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Povšetova 37, 1000 Ljubljana (uradni naslov)

Metelkova 6, 1000 Ljubljana (sedež, kjer deluje pisarna)

Telefon: 01 434 44 02

E-pošta: info@humanitarni-center.si

Kontaktna oseba: Marjan Huč

Spletna stran: www.sloga-platform.org

SOBIVANJE – Društvo za trajnostni razvoj

Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 510 88 22

E-pošta: info@drustvo-sobivanje.si

Kontaktna oseba: Nada Pavšer (predsednica)

Spletna stran: www.drustvo-sobivanje.si

Ustanova »SKUPAJ« – Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Župančičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 27 30

E-pošta: info@together-foundation.si, iva.antoncic@together-foundation.si

Kontaktna oseba: Iva Antončič

Spletna stran: www.together-foundation.si

Zavod KROG

Beblerjeva 11, 6000 Koper

Telefon: 041 401 619

E-pošta: info@zavod-krog.si

Kontaktna oseba: Emina Hadžić

Spletna stran: www.zavod-krog.si

BIOVITAL – Zavod za promocijo zdravega in varnega življenja

Groharjeva ulica 2, 1241 Kamnik

Telefon: 051 264 389

E-pošta: info@bio-vital.org, andrej.gartner@biovital.org

Kontaktna oseba: Andrej Gartner

Spletna stran: http://bio-vital.org/

Človekoljubno dobrodelno društvo UP

Sp. Plavž 24e, 4270 Jesenice

Telefon: 04 5864 081

E-pošta: info@up-jesenice.org

Kontaktna oseba: Faila Pašić Bišić

Spletna stran: www.up-jesenice.orgž

Društvo Edirisa Slovenije

Demškarjeva 5, 4220 Škofja Loka, p.p. 571

Telefon: 051 603 496; 031 694 002

E-pošta: info@edirisa.si

Kontaktna oseba: Marta Satler

Spletna stran: www.edirisa.si

Ekvilib Inštitut

Šišenska 89, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 430 37 51

E-pošta: info@ekvilib.org

Kontaktna oseba: Aleš Kranjc Kušlan

Spletna stran: www.ekvilib.org

Humanitarno društvo ADRA Slovenija

Njegoševa 15, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 264 096

E-pošta: maja.ahac@adra.si

Kontaktna oseba: Maja Ahac

Spletna stran: www.adra.si

Humanitarno društvo Luč upanja

Ulica bratov Novak 19, 1000 Ljubljana – Šmartno

Telefon: 031 623 211

E-pošta: drustvolucupanja@gmail.com, mojca47@yahoo.com, nina_om@hotmail.com

Kontaktna oseba: Nina Mikolič

Spletna stran: www.pialiasharalo.org

IRD GLOBAL Zavod

Povšetova 37, 1000 Ljubljana

Komenskega 12, 1000 Ljubljana (pisarna)

Telefon: 01 434 59 70, 040 528 859

E-pošta: emarn@irdglobal.org

Kontaktna oseba: Eva Marn

MDD Merhamet

Grablovičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Telefon: 041 396 050, 040 428 756

E-pošta: merhamet.slo@gmail.com, jasmina.supuk@gmail.com

Kontaktna oseba: Jasmina Šupuk Smajič

Spletna stran: www.merhamet.si