Komunikacijska delavnica o begunski problematiki

V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade Republike Slovenije 20. januarja izvedla posebno komunikacijsko delavnico. Delavnica je bila namenjena nevladnim in humanitarnim organizacijam ter predstavnikom ministrstev, zadolženim za stike z javnostmi, ki so aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ukrepov za oskrbo beguncev na lokalni ali nacionalni ravni. Udeleženci so izvedli kratko evalvacijo dosedanjih vladnih in nevladnih komunikacijskih aktivnosti, določili identifikacijo močnih in šibkih točk dosedanjega sodelovanja ter odprli razpravo o možnih oblikah sodelovanja v prihodnje. Beri dalje

V žarišču: »Skladnost za migracije in varnost – kaj pa razvoj?«

Je zunanja migracijska politika Evropske unije (EU), torej Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti, dejansko skladen z razvojnimi cilji EU? Poročilo o migracijah in razvoju V žarišču analizira migracijske politike EU in skladnost politik za razvoj ter kako evropske politike prispevajo k trajnostnemu razvoju držav v razvoju.   Beri dalje

10 mitov o migracijah

Ali ste vedeli, da na mednarodni ravni ne migrirajo najrevnejši med revnimi, preprosto ker le-ti nimajo sredstev za preseljevanje? Večina migrantov ne prihaja iz najmanj razvitih držav. Osrediščenje razvojne pomoči v cilj zmanjševanja nedovoljenega preseljevanja bi določalo izbor držav prejemnic razvojne pomoči na podlagi dejstva, ali so države, iz katerih prihajajo migranti, in ne na podlagi njihovih razvojnih potreb. Po takšni logiki bi najmanj razvite države prejele manj razvojne pomoči. Na takšne in podobne dileme vam gradivo ponuja premišljene in dobro utemeljene odgovore, s katerimi se boste lažje uprli predsodkom in nevedenosti svojih sogovornikov. V sklopu projekta “Svetovljanska Evropa” je SLOGA pripravila posebno izobraževalno gradivo desetih mitov o migracijah in razvoju, namenjeno splošni javnosti, medijem in odločevalcem.  Beri dalje

Filippo Grandi je postal novi Visoki komisar Združenih narodov za begunce

Filippo Grandi, uradnik Združenih narodov z bogatimi izkušnjami, je s 1. januarjem začel svoj petletni mandat na položaju Visokega Komisarja Združenih narodov za begunce (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR). S tem je po desetih letih nasledil Antonio Guterres-a. Beri dalje

V letu 2015 je v Evropo pribežalo milijon beguncev in migrantov

Po ocenah Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, UNHCR in Mednarodne organizacije za migracije, IOM so v letu 2015 preganjanje, spopadi in revščina prisilili več kot milijon ljudi, da so pobegnili v Evropo. Beri dalje

ACAPS in MapAction – poročilo o begunski krizi na Balkanu

Iščete več informacij o tem, kako se je begunska kriza razvila na Balkanu? ACAPS in MapAction je izdal novo poročilo: An Introduction to the Balkan Migrant Crisis. Poročilo je namenjeno humanitarnim akterjem, ki se aktivno odzivajo na begunsko krizo. Beri dalje

Srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij s predstavniki Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)

Platforma SLOGA je na prošnjo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v januarju organizirala srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij z njihovimi predstavniki na temo migracij, beguncev in njihove oskrbe ter videnju razmer in možnosti razvoja s strani nevladnih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Člani EESO Primož Šporar, Andrej Zorko in Madi Sharma so imeli nalogo identificirati probleme in potrebe ter uspešne in dobre prakse skupaj z izzivi v izmenjavi z različnimi organizacijami, delujočimi na področju trenutne begunske krize, s končnim ciljem zagotoviti dobro pripravljene in dokumentirane podlage za oblikovanje političnih odločitev na ravni Evropske unije. Na dobro obiskanem srečanju smo se osredotočili predvsem na izkušnje in različne strategije soočanja s tokom beguncev na strani nevladnih in humanitarnih organizacij.