Geneva Centre for education and research in humanitarian action (CERAH) je v sodelovanju z Zdravniki brez meja, Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodnim odborom Rdečega križa in Visokim komisariatom ZN za begunce razvil usposabljanje o kroničnih boleznih. Humanitarni delavci se pogosto soočajo s kroničnimi boleznimi, vendar mnogi nimajo potrebnih znanj in izkušenj za ustrezen odziv. To vrzel zapolnjuje enotedensko intenzivno usposabljanje, ki ga organizira CERAH.

Usposabljanje bo potekalo med 9. in 13. majem 2016 v Ženevi.

Več informacij