Naše članice ADRA, Hrana za življenjePIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja Slovenska filantropija, Slovenska karitas, Društvo UP, Zveza prijateljev mladine Slovenije so na različne načine angažirane v pomoči prebivalcem Ukrajine in ukrajinskim beguncem v Sloveniji.

Na spletni strani Humanitarnega odzivnega centra v posebni rubriki Pomoč Ukrajini zbiramo vse aktualne informacije v zvezi z dejavnostmi civilnodružbenih organizacij, mednarodnih humanitarnih organizacij in drugih o pomoči prebivalcem Ukrajine in ukrajinskih beguncev v sosednjih državah.

Prav tako bomo spremljali dejavnosti NVO in druge koristne informacije o prihodu in nastanitvi ukrajinskih beguncev v Sloveniji.

Vabimo vas, da spremljate dogajanje z nami, pa tudi, da nam na naslov info@sloga-platform.org pošljete informacije v objavo.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.