Slovenska karitas v začetku postnega časa letos začenja že z deseto dobrodelno akcijo Ne pozabimo. Zbrana sredstva so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih JV Evrope (Makedonija, Srbija, BiH in Albanija), ki zaradi brezposelnosti, nizkih pokojnin ali drugih stisk nimajo osnovnih pogojev za preživetje.

V lanskem letu so zbrali 117.664,88 EUR, s pomočjo katerih Škofijske karitas preko lokalnih organizacij Karitas in skupnosti sester realizirajo sledeče programe pomoči:

  • Preko Nadškofijske karitas Maribor je lani 740 družin v Zrenjaninu, Nišu in Aleksincu v Srbiji skupaj prejelo 2.000 paketov s hrano in higienskimi pripomočki. Starejši so bili deležni nege na domu. Pomagajo tudi sirotišnici v Varešu v BiH in centru za invalidno mladino v Mostarju.
  • Škofijska karitas Ljubljana podpira delovanje ljudske kuhinje v Sarajevu v BiH, kjer je lani dnevno prejemalo obrok 230 oseb. Letos želijo podpreti tudi nakup paketov hrane za revne družine. Skupaj s Škofijsko karitas Koper bodo nadaljevati pri nakupu  materiala in  obnovi hiš revnim družinam v BiH. Pomagali bodo tudi mladi prostovoljci iz Slovenije.
  • Škofijska karitas Celje v Skopju in Velesu Makedoniji podpira delovanje ljudske kuhinje ter revnim družinam pomaga s paketi s hrano, higienskimi in šolskimi potrebščinami. Pomoči v skupnem obsegu 30 ton je bilo lani deležnih 550 gospodinjstev.
  • Škofijska karitas Novo mesto v Gramshu v Albaniji skrbi za delovanje ambulante ter nego onemoglih na domu. Lani so sestre pomagale 1.345 osebam. Prosijo nas tudi za pomoč pri popravilu in nakupu osnovne opreme hiš za najrevnejše.

Tudi letos vabimo, da NE POZABIMO na ljudi v stiski v bližnjih državah. S paketi hrane, oblekami, šolskimi potrebščinami in sanitetnim, gradbenim ter drugim materialom in s podporo različnim socialnim programom bodo ponovno pomagali v Srbiji, BiH, Makedoniji in Albaniji.

Darovalci svoj dar lahko nakažejo na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, Sklic: 00 2518, Namen: Pomoč JV Evropa, Koda namena: CHAR BIC banke: LJBASI2X. Obrazec za darovanje dostopen na: http://www.karitas.si/daruj/donacija/.