Dne 6. in 7. decembra 2022 je potekalo celodnevno usposabljanje na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki se ga je udeležilo 17 različnih predstavnikov NVO in nekaterih vladnih institucij. Tekom usposabljanja so udeleženci podrobneje spoznali osnovne humanitarne principe, osnovne humanitarne standarde ter se osredotočili na podrobnejšo analizo Tehničnih standardov SPHERE (fokus na standard prehranske varnosti in prehrane).

Dodatno je bila pozornost tekom usposabljanja posvečena oceni humanitarnih potreb (Humanitarian needs assesment), ki predstavlja osnovo pri pripravi humanitarnih projektov.

V letu 2023 bodo sledila nadaljnja usposabljanja za področje mednarodne humanitarne pomoči o katerih vas bomo sproti obveščali.

Pripravil: MH

Projekt »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sklopu strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči. Izvajata ga Platforma SLOGA in Slovenska karitas. Vsebina  je izključna odgovornost platforme SLOGA in Slovenske karitas in ne odraža stališča Vlade republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve RS.