Tri dnevno usposabljanje na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki ga organizira litvanska platforma v sodelovanju z Univerzo v Vilni in mednarodno mrežo NOHA, bo potekalo med 25 – 27. oktobrom 2022. Usposabljanje bo potekalo preko platforme Zoom, za udeležbo pa se je potrebno prijaviti do najkasneje 18.10.2022. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi certifikat mreže NOHA in Univerze v Vilni. Usposabljanje bo za omejeno število udeležencev brezplačno.

Prijava na usposabljanje.

Usposabljanje se bo osredotočilo na regionalno perspektivo in izzive mreže NOHA. Udeleženci usposabljanja bodo pridobili znanja in teoretične izkušnje na področjih, povezanih s humanitarnimi dejavnostmi, humanitarnim delovanjem in zaščito. Usposabljanje bo vključevalo predavanja o humanitarnih načelih, načelih humanitarne dejavnosti, varnostnimi izzivih na področju humanitarne dejavnosti s poudarkom na dejavnostih v Ukrajini, kot tudi obravnavalo občutljive pristope pri humanitarnemu delovanju, kot je delo z begunci.

Pripravil: MH