Slovenska karitas je ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi (30. julija) opozorila, da ukrepi, ki jih svetovne vlade sprejemajo z namenom zajezitve širjenja virusa COVID – 19, dodatno otežujejo gospodarske in socialne razmere, še posebej v državah, ki so bile že prej gospodarsko šibke.

Tudi v Evropi se veča število izredno revnih državljanov. Skrajna revščina je bila že pred epidemijo ena od ključnih vzrokov, ki so posameznika, še posebej ranljive skupine, pahnile v kletko trgovcev z ljudmi. Zato so nujno potrebni sočasni solidarnostni ukrepi evropskih vlad, ki bodo preprečevali povečanje skrajne revščine v revnih državah Evrope in po svetu.

Poročilo evropske mreže za boj proti revščini (EAPN) navaja, da je zaradi posledic pandemije revščina v Evropi v porastu. Tveganju za revščino je izpostavljeno med 125 in 130 milijonov ljudi. Razlike v bogastvu držav pa se hitro večajo. Ukrepi z namenom preprečevanja okužb, so v nekaterih evropskih državah med drugim zelo prizadeli že tako ranljive skupine žensk, otrok, invalidnih oseb, migrantov in etičnih manjšin. Tako za njih obstaja še večje tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

Več na spletni strani Slovenske karitas.

 

Fotografija: PIxabay