Inštitut za afriške študije in platforma SLOGA sta ob dnevu človekovih pravic (10. december) in mednarodnem dnevu migrantov (18. december) v ljubljanskem azilnem domu 18. decembra organizirala posvet »Migracije in človekove pravice – globalni, nacionalni in lokalni izzivi«. Posveta so se udeležili predstavniki skoraj vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z vprašanji človekovih pravic migrantov ali izvajajo programe za lažjo integracijo beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Na posvetu so bile izpostavljene izkušnje in potrebe na področju integracije, medkulturnega dialoga, diskriminacije, neenakosti, tveganja revščine, etničnega profiliranja, spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola ter pomena ozaveščanja javnosti. Udeležence posveta je uvodoma nagovorila generalna direktorica Direktorata za migracije, naturalizacijo in integracijo Nina Gregori, ki je poudarila »zelo dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami, mednarodnimi partnerji in civilno družbo, brez katerih se Slovenija ne bi mogla tako dobro odzvati na begunsko krizo«. Na posvetu so sodelovali predstavniki Visokega komisariata Združenih narodov za begunce, Slovenske filantropije, Jezuitske službe za begunce, Društva Odnos, Ceneta Štuparja, DIC Legebitre, Pravno-informacijskega centra, platforme SLOGA, Mozaika, Inštituta za afriške študije, Ministrstva za notranje zadeve ter zagovornika načela enakosti. V razpravi so se jim pridružili tudi prosilci za mednarodno zaščito in begunci.