Vlada Republike Slovenije se je odzvala na dodatni humanitarni poziv Mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) in bo za nujno humanitarno pomoč prizadetemu prebivalstvu v Jordaniji namenila prispevek v višini 25.000 EUR.

Jordanija se sooča s težko humanitarno situacijo. Od začetka humanitarne krize v regiji Bližnjega vzhoda je v državo prebežalo več kot 2,5 milijona beguncev. Slednje jo po podatkih Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) uvršča v vrh držav sprejemnic beguncev. Zaradi velikega števila beguncev se Jordanija sooča s pomanjkanjem nastanitvenih možnosti. Večji del beguncev, ki so nastanitev poiskali v lokalnem okolju, živi pod pragom revščine, v težkih razmerah ter brez dostopa do osnovnih življenjskih potrebščin, izobrazbe in zaposlitve.

 Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti Slovenija ob upoštevanju poslabšane situacije na terenu krepi svoja humanitarna prizadevanja v regiji. Skladno s tem je v letošnjem letu glede na leto 2015 potrojila svojo humanitarno pomoč za naslovitev potreb, ki so nastale ob krizi v Siriji in v sosednjih državah. V Jordaniji je Slovenija v letih 2014 in 2015 podprla projekta ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti in slovenske nevladne organizacija Zavod Krog. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v zmanjšanje ranljivosti otrok, nudenje psihosocialne pomoči in ozaveščanje o njihovih pravicah. S humanitarnim prispevkom ICRC bo Slovenija dopolnila dosedanje aktivnosti, pri čemer bo pomoč usmerjena v naslovitev najnujnejših potreb beguncev v taborišču Za’atari.

Foto: Reuters