O Humanitarnem odzivnem centru

Slovenske nevladne organizacije (NVO), ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo, se soočajo s številnimi izzivi. Njihove finančne, kadrovske in logistične kapacitete ter izkušnje so precej majhne in neprilagojene za pripravo in izvedbo mednarodnih humanitarnih akcij, hkrati pa je zelo pomanjkljivo tudi medsebojno sodelovanje in koordinacija humanitarnih akcij.

Iz teh razlogov je SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, v sodelovanju z Ustanovo SKUPAJ –Regionalnim centrom za psihosocialno dobrobit otrok, septembra 2010 ustanovila prvi slovenski humanitarni odzivni center – HOC.

HOC je bil ustanovljen v okviru enoletnega partnerskega projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) z naslovom “Krepitev zmogljivosti nevladnih humanitarnih organizacij v ECHO nezadostno zastopanih državah”.

Ob ustanovitvi je bil sprejet protokol centra, ki opredeljuje njegovo delovanje in pravila koordinacije NVO v primeru humanitarnih katastrof.

HOC deluje na naslednjih področjih:

  • Povezovanje in koordiniranje slovenskih humanitarnih organizacij za skupne mednarodne humanitarne akcije
  • Možnost hitre reakcije na humanitarne katastrofe
  • Izgradnja in okrepitev kapacitet slovenskih NVO, preko organizacije izobraževanj in usposabljanj
  • Prenosi dobrih praks
  • Informiranje na temo humanitarne pomoči
  • Sodelovanje z Ministrstvom za zunanje zadeve, civilno zaščito ter ostalimi relevantnimi ministrstvi in zvezami
  • Povezovanje in sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in agencijami v tujini
  • Iskanje primernega partnerja v primeru humanitarnih katastrof