Objavljamo izjavo za javnost, ki jo je pripravila ADRA Slovenija:

24. februarja je vojaška operacija v Ukrajini močno zaznamovala življenja ljudi po vsej državi. Osemletna kriza v državi je prešla v novo skrajnost in je že privedla do nedolžnih žrtev, uničenja kritične infrastrukture kot so šole in bolnišnice.

Številni otroci in družine so ostali brez varnega zavetja ter osnovnih življenjskih potrebščin. Po podatkih UNHCR je trenutno že več kot 500.000 oseb zapustilo dom v Ukrajini in se kot begunci zatekli v obmejne in tudi druge varnejše države. ADRA že aktivno deluje na terenu v obmejnih državah kot so Romunija, Madžarska in Poljska in se odziva na trenutne potrebe lokalno in dinamično. Sprejemajo begunce v nastanitvenih centrih, oskrbujejo jih z osnovnimi potrebščinami, nudijo psiho-socialno podpro in osnovno zdravstveno oskrbo.

Vloga ADRA Slovenija in potrebe

Humanitarno društvo ADRA Slovenija se skupaj z mrežo po svetu in Evropi koordinirano odziva na potrebe, ki nastajajo pri krizi zaradi vojnega konflikta v Ukrajini in prihoda beguncev v obmejnih državah.

Humanitarni odziv bo potekal v več fazah, trenutno se nahajamo v prvi fazi urgentnega odziva. V tej fazi, ko so materialna sredstva v državah neposrednega udarca še na voljo in je dostop do območij otežen, je najbolj primerna oblika pomoči finančna. Ta omogoča, da se odziv na terenu dinamično prilagaja najbolj nujnimi urgentnim potrebam. Potrebe na terenu se izjemno hitro spreminjajo, zato je denarna pomoč v tej fazi najbolj učinkovit način odziva saj obenem pomaga spodbujati lokalno ekonomijo prizadetih držav in prispeva k ohranjanju gospodarske stabilnosti.

Vrsta pomoči

Pomoč v obliki materialne pomoči in pošiljanja večjih konvojev pomoči na teren v tej fazi ni smotrna. Izkušnje iz odzivov na naravne in druge nesreče v preteklosti (aktualni primeri zbiranja materialne pomoči za potrese na Hrvaškem) kažejo, da takšna pomoč večkrat otežuje in upočasni odziv na terenu. Logistične ovire pri organizaciji prevoza pomoči in težave, ki nastanejo pri sprejemu pomoči, skladiščenju in distribuciji večkrat izjemno obremenijo lokalno osebje na terenu.
Mednarodna mreža ADRA je stališča, da je materialna pomoč v tem trenutku finančno nesmiselna in lahko na terenu povzroča več škode kot koristi. Pričakuje se, da bo takšna pomoč potrebna v drugi fazi odziva, v kolikor se bo na terenu pojavilo pomanjkanje, obenem je verjetno, da bomo takšno zbiranje pomoči organizirali tudi za odziv v Sloveniji ob prihodu večjega števila beguncev.

Kaj posamezniki in podjetja lahko storijo danes?
  • Potrudite se s finančno donacijo, ki bo dinamično in hitro zadostila potrebe na terenu, to lahko naredite na sledeče načine:

1. Pošljete SMS z besedo LJUDJE5 na 1919 in prispevajte 5€ za odziv na terenu.

2. Nakažete pomoč s kreditno oz. debetno kartico preko Paypal:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=3RJJ3E2KBVNG4

3. Nakažete pomoč na:
IBAN: SI56 0284 3026 3945 425
BIC: LJBASI2X
Referenca: SI00 2022
Ime prejemnika: HD ADRA Slovenija, Njegoševa 15 1000 Ljubljana
Namen: Ukrajina
Koda namena: CHAR

  • Delite informacije na spletnih omrežjih s prijatelji in znanci in poskrbite za dobro
    obveščenost. Ostanite mirni in nudite podporo tistim, ki jo potrebujejo.
  • Izpolnite anketni vprašalnik o tem, na katerem področju bi se bili potencialno
    pripravljeni aktivirati v primeru povečanih potreb tukaj: https://forms.office.com/r/ReUJ7vJ7E1

Vse informacije na tem področju bodo redno objavljali na spletnih medijih.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.