Prispevki

Deklica v Jemnu

EU: Razmere v Jemnu so alarmantne

Evropska komisija in Švedska sta 1. junija gostili tretje srečanje visokih humanitarnih uradnikov o humanitarni krizi v Jemnu.

Med srečanjem so udeleženci izrazili zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v Jemnu, saj potrebe dosegajo raven brez primere, nevarnost razširjene lakote pa ostaja tako otipljiva kot kdaj koli prej. Humanitarne razmere v Jemnu so alarmantne, saj se milijoni ljudi soočajo z lakoto.

Humanitarno krizo poslabšujejo propadajoče gospodarstvo, omejen dostop humanitarnih akterjev, nadaljnje omejitve uvoza in pomanjkanje humanitarnih sredstev.

Donatorji, agencije Združenih narodov ter mednarodne in jemenske nevladne organizacije so ponovno potrdile svojo zavezanost nadaljnjemu skupnemu delovanju. Ostajajo zavezani spoštovanju humanitarnih načel in globalnih standardov odgovornosti pri zagotavljanju ključne humanitarne pomoči s konstruktivnim in trajnim sodelovanjem s strankami v konfliktu.

Donatorji so ponovno potrdili svojo polno podporo humanitarnim organizacijam, ki delujejo v težkih razmerah na terenu, in poudarili potrebo po neoviranem dostopu humanitarnih akterjev.

Dosežen je bil pomemben napredek, vendar izboljšave spričo naraščajočih potreb še zdaleč niso dovolj.

Poleg tega so udeleženci poudarili pomen nujne mobilizacije dodatnih virov in njihovo pravočasno izplačilo v podporo načrtu za humanitarni odziv v Jemnu. Pomanjkanje sredstev moti reševalne programe in več jih je brez dodatnih sredstev v nevarnosti.

Udeleženci so poudarili nujno potrebo po izboljšanju usklajevanja med humanitarno in razvojno pomočjo. Naložbe v okrevanje in razvoj so potrebne vzporedno s prizadevanji za odzivanje v izrednih razmerah, da bi se izognili neposredni lakoti, hkrati pa podprli dolgoročno in trajnostno okrevanje.

Udeleženci so poudarili, da trajnostna rešitev v Jemnu zahteva nujno prekinitev ognja po vsej državi in ​​celovit mirovni sporazum, dosežen z vključujočim političnim procesom.

Prek humanitarnega zračnega mostu EU v Bejrut prispelo 17 ton humanitarne pomoči, zdravil in medicinske opreme

V okviru humanitarnega zračnega mostu EU je bil 13. avgusta v libanonsko prestolnico Bejrut opravljen let, ki je zagotovil več kot 17 ton zalog humanitarne opreme, zdravil in medicinske opreme. Let je bil v celoti financiran s sredstvi EU, tovor pa so prispevali humanitarni partnerji EU, UNICEF in organizacija Zdravniki brez meja. Beri dalje

Evropska komisija državam Zahodnega Balkana pomoč v višini 3,3 milijarde evrov

Evropska komisija je  napovedala pomoč v višini 3,3 milijarde evrov, ki jo bo v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko namenila državam Zahodnega Balkana. Ta paket je namenjen zadovoljevanju neposrednih zdravstvenih in humanitarnih potreb, povezanih s pandemijo, pa tudi socialnemu in gospodarskemu okrevanju. Beri dalje

Evropska komisija napovedala 55 milijonov evrov nujne pomoči Sudanu

Evropska komisija je napovedala 55 milijonov evrov nujne pomoči Sudanu, ki bo namenjena preskrbi s hrano, nujni zdravstveni zaščiti, podpori beguncem in gostiteljskim skupnostim ter izvajanju izobraževalnih programov za otroke na konfliktnih območjih. 

Beri dalje

Evropska komisija objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote

Evropska komisija je danes objavila nov razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote. Pričakovani proračun v višini 117 milijona evrov bo na voljo za prostovoljske projekte, partnerstva na področju prostovoljstva, prostovoljske skupine na prednostnih področjih, pripravništva, delovna mesta in solidarnostne projekte.

Beri dalje

Dodatna humanitarna pomoč za begunce v Turčiji

Evropska komisija je napovedala dodatnih 700 milijonov evrov humanitarne pomoči za begunce v Turčiji. Sredstva iz instrumenta EU za pomoč beguncem v Turčiji bodo podprla dva vodilna projekta, prek katerih se zagotavljajo mesečna nakazila beguncem za kritje osnovnih potreb.  Beri dalje

Nujna humanitarna pomoč za Afganistan

Dodatnih 5 milijonov evrov nujne humanitarne pomoči je Afganistanu ob naraščajočem številu razseljenih ljudi in žrtev med civilnim prebivalstvom namenila Evropska komisija. Dodeljena sredstva bodo približno 75.000 ljudem pomagala pri kritju osnovnih potreb po zatočišču, hrani, zaščiti in zdravstveni oskrbi.  Beri dalje

Odziv na humanitarno krizo v Iraku

Evropska komisija bo povečala odziv na humanitarno krizo v Iraku z novim svežnjem pomoči v višini 42,5 milijona evrov. Podpora za kritje nujnih življenjskih potreb bo namenjena najbolj ranljivemu prebivalstvu ter prisilno razseljenim ljudem. Beri dalje

V delih Južnega Sudanu razglasili lakoto, pomoč pošilja tudi EU

Prvič po letu 2011 so na svetu znova razglasili lakoto. To se je zgodilo v Južnem Sudanu, kjer je lakoto povzročil tri leta trajajoč konflikt, zaradi katerega je ohromljeno kmetijstvo. Evropska komisija je danes napovedala nujno pomoč v višini 82 milijonov evrov za odpravo posledic lakote v Južnem Sudanu, ki jo je država razglasila prvič v obdobju samostojnosti od leta 2011. Beri dalje

Evropska pomoč Haitiju

Evropska komisija bo namenila 255.000 evrov humanitarne pomoči za zagotovitev začasnih prebivališč, zdravstvenih storitev, neoporečne vode in sanitarnih storitev za prebivalce Haitija, ki jih je orkan Matthew najbolj prizadel. Beri dalje