Evropska komisija bo Bosni in Hercegovini namenila dodatna 2 milijona evrov humanitarne pomoči za begunce in migrante. V pričakovanju zime bo pomoč namenjena zlasti za nujno zdravstveno varstvo ter zagotovitev dostojnih življenjskih razmer.

S tem se bo humanitarna pomoč, ki jo je EU od leta 2018 namenila tej državi, povečala na 5,8 milijona evrov.

EU je od nacionalnih organov zahtevala predloge novih lokacij za sprejem beguncev in migrantov. To je nujno zaradi bližajoče se zime. Poleg tega je treba osebe, ki so nastanjene v neustreznih razmerah, na primer mesto Vučjak, nujno sprejeti v primerno nastanitev.

Po ocenah je trenutno med 6.000 in 8.000 beguncev in migrantov, ki potrebujejo pomoč, večinoma v Unsko-sanskem kantonu. Zaradi pomanjkanja nastanitvenih zmogljivosti skoraj polovica migrantov in beguncev živi zunaj objektov. V petih začasnih sprejemnih centrih, ki jih financira EU, je približno 3300.

Pomoč EU bo usmerjena prek agencij ZN in nevladnih organizacij, ki že nudijo pomoč na terenu.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6142