Evropska komisija bo za podporo najranljivejšim v Jemnu v letu 2022 namenila 154 milijonov evrov, je na donatorski konferenci, ki jo skupaj gostijo Združeni narodi, Švedska in Švica, napovedala Komisija. EU in njene države članice so se skupaj zavezale, da bodo za Jemen namenile več kot 371 milijonov evrov.

Novo financiranje EU bo obravnavalo najnujnejše potrebe, ki izhajajo iz krize, in podprlo prizadevanja za mirno rešitev spora. 135 milijonov evrov humanitarne pomoči bo zagotovilo pomoč pri reševanju življenj, kot so hrana, voda, zavetje, zdravje in prehrana ter humanitarna zaščita za razseljene Jemence in ranljive ljudi, ki jih je prizadela vojna in njene posledice. 14 milijonov evrov razvojne pomoči in 5 milijonov evrov iz instrumenta zunanje politike bo podprlo mirovni proces pod vodstvom ZN.

Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je dejal: “V zadnjem letu je konflikt v Jemnu postal še bolj silovit. Nič ne more upravičiti ciljanja na civiliste, niti nediskriminatornih napadov. Pozivam vse strani v konfliktu, naj zaščitijo civiliste in omogočijo humanitarnim delavcem, da dosežejo ljudi v stiski. EU bo še naprej stala ob strani Jemnu in branila načelen in odgovoren humanitarni odziv.”

Komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je dejala: “EU podpira odpornost Jemencev z dolgoročno razvojno pomočjo. EU ima strateško vlogo pri reševanju konflikta, zato si prizadevamo pomagati Jemnu graditi most od krize do okrevanja. Vendar bo le trajni mir prinesel prepotrebne perspektive za okrevanje in rast, zato bo del sredstev, ki jih danes napovedujemo, namenjen podpori mirovnega procesa pod vodstvom ZN in podpori miru na lokalni ravni po vsej državi.”

Humanitarne razmere v Jemnu se po 7 letih konflikta še naprej slabšajo. Več kot 20 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč, akutna negotova prehranska varnost se še naprej slabša in več kot 8 milijonov otrok potrebuje dostop do izobraževanja.

Sovražnosti se stopnjujejo in Jemen ostaja ena največjih humanitarnih kriz na svetu. Dve tretjini prebivalstva Jemna, približno 20 milijonov ljudi, potrebuje humanitarno pomoč. 17,4 milijona ljudi nima dovolj hrane in stopnje podhranjenosti v Jemnu so med najvišjimi na svetu.

Humanitarne razmere so slabše zaradi nenehnega nasilja nad civilisti, propadanja državnih institucij in gospodarske krize. Nasilje v Jemnu še naprej ogroža civiliste, sproža razseljevanje in škoduje infrastrukturi, kot so bolnišnice in šole. Zaradi propadlega zdravstvenega sistema 20 milijonov ljudi nima ustreznega dostopa do zdravstvenih storitev. Ocenjuje se, da 8 milijonov otrok – od tega 2 milijona ne obiskuje šole – potrebuje varno izobraževanje.

Vse slabše gospodarske razmere v Jemnu še naprej izkoreninijo preživetje ljudi in zmanjšujejo njihovo zmožnost, da si privoščijo hrano in osnovne dobrine. Uvoz hrane, goriva in zdravil je omejen, kar vodi v pomanjkanje in visoke cene, medtem ko se humanitarna in razvojna pomoč še naprej soočata z resnimi ovirami.

Od začetka vojne leta 2015 je EU prispevala več kot 1,2 milijarde evrov za odziv na krizo v Jemnu.

EU humanitarian aid in Yemen

Pripravila: PV
Foto: UN