Evropska komisija je danes napovedala projekte za izobraževanje v izrednih razmerah leta 2019 v rekordni vrednosti 164 milijonov evrov. Odkar je EU povečala podporo za otroke, ki jih je prizadela humanitarna kriza, je v letih 2015–2018 več kot 6,5 milijona mladih in učiteljev v 55 državah v kriznih razmerah dobilo boljši dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja. Komisija je skupaj s svetovnimi in belgijskimi znanimi osebnostmi ter približno 400 dijaki danes začela tudi kampanjo #RaiseYourPencil, da bi mlade v Evropi ozaveščala o solidarnosti.
Danes se je začela kampanja #RaiseYourPencil za povečanje ozaveščenosti o tem, da je treba vsem dekletom in fantom po svetu, ki jih je prizadela kriza, zagotoviti dostop do izobraževanja. Namen kampanje je spodbujati mlade Evropejce, da izrazijo solidarnost s svojimi vrstniki po svetu, ki zaradi izrednih razmer ne morejo hoditi v šolo. Kampanja bo potekala do septembra 2019 in bo zajela čas od konca šolskega leta v evropskih državah do vrnitve v šolo po poletnih počitnicah. S pomočjo svinčnika, ki povsod po svetu predstavlja šolo in učenje, Komisija spodbuja vsakogar, naj prek družbenih medijev „dvigne“ svinčnik (#RaiseYourPencil) in podpre šolo za vse (#School4All).

Danes ima zaradi konfliktov ali naravnih nesreč skoraj 75 milijonov otrok po vsem svetu omejen dostop do šolanja ali tega dostopa sploh nima. Vendar izobraževanje ni le temeljna človekova pravica, temveč za otroke v izrednih razmerah tudi nujna potreba. Je ustrezen način za zaščito, strpnost in upanje, da bodo otroci uresničili svoje sanje in si zgradili lastno prihodnost.

EU je v zadnjih letih stalno povečevala financiranje na področju izobraževanja v izrednih razmerah. Odkar je komisar Stilianides leta 2015 razglasil izobraževanje v izrednih razmerah za prednostno področje, se je delež proračuna Evropske komisije za humanitarno pomoč, porabljenega za izobraževanje v izrednih razmerah, povečal z 1 % v letu 2015 na 10 % v letu 2019. Medtem ko je Komisija leta 2015 za izobraževanje v izrednih razmerah porabila skoraj 13 milijonov evrov, se je ta znesek do konca leta 2018 povečal na skupno 290 milijonov evrov.

Tako je EU na področju izobraževanja v izrednih razmerah prevzela vodilno vlogo v svetovnem merilu. Komisija izvaja financiranje prek svojih partnerjev na področju izvajanja humanitarne pomoči, zlasti nevladnih organizacij, agencij Združenih narodov in mednarodnih organizacij, ki izvajajo humanitarne projekte.

Kampanja #RaiseYourPencil

Izobraževanje v izrednih razmerah