Evropska komisija je v sklopu dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027 predlagala nov program za evropsko solidarnostno enoto po letu 2020. Program naj bi z 1,26 milijarde evrov nudil še več priložnosti za solidarnost ter med letoma 2021 in 2027 vsaj 350.000 mladim Evropejcem omogočil, da s prostovoljstvom, pripravništvi in zaposlitvami pomagajo skupnostim v stiski. 

Novi program bo temeljil na dosežkih iz prvih let obstoja evropske solidarnostne enote in vzpostavlja enotno vstopno točko za mlade, ki so se pripravljeni angažirati. Program bo med drugim zajemal prostovoljske aktivnosti, ki podpirajo operacije humanitarne pomoči v državah, ki niso članice EU: z vključitvijo te dobro uveljavljene pobude EU za humanitarno pomoč, ki se je do zdaj izvajala pod imenom Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, se bo omogočilo prostovoljstvo zunaj EU kot dopolnitev obstoječih možnosti v okviru evropske solidarnostne enote, tj. individualnega ali skupinskega prostovoljstva, pripravništva ali zaposlitve na področju solidarnosti v Evropi ali drugod.

Poleg tega bo program vseboval ciljno usmerjene ukrepe, med katerimi bodo na primer dodatna finančna sredstva ali posebne kratkotrajnejše aktivnosti ali aktivnosti znotraj domače države, da bodo v pobudi lažje sodelovali prikrajšani mladi.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije