Pol leta po tem, ko je Evropska komisija ustanovila evropsko solidarnostno enoto, ter po tem, ko se je marca 2017 začelo usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na področju opravljanja prostovoljskega dela, se zdaj odpira tudi na tisoče delovnih mest in pripravništev.

V ta namen Evropska komisija podpira dva projekta pod vodstvom italijanske in francoske javne službe za zaposlovanje, ki bosta do 6.000 mladim nudila delovna mesta ali pripravništva, povezana s solidarnostjo, v drugi državi EU.

Namen evropske solidarnostne enote je ustvariti več kakovostnejših priložnosti. V sodelovanju z javnimi službami za zaposlovanje in partnerji na terenu bodo tisoči mladih po vsej Evropi dobili konkretno priložnost za zaposlitev ali pripravništvo na področjih, povezanih s solidarnostjo. Tako bodo lahko razvijali spretnosti in izboljšali svoje prihodnje možnosti na trgu dela.

Celotno sporočilo