Evropska komisija je napovedala dodatnih 127 milijonov evrov za nadaljevanje programa mreže socialne varnosti v kriznih razmerah, ki ga je vzpostavila v okviru Instrumenta EU za begunce v Turčiji. Skupni prispevek EU za program bo s tem znašal 1,125 milijarde evrov in bo dosegel več kot 1,6 milijonov beguncev iz Sirije v Turčiji.

Program beguncem zagotavlja mesečno finančno pomoč s posebno plačilno kartico, ki se lahko uporablja samo v Turčiji in katere uporaba se strogo spremlja. Beguncem pomaga pri vključevanju v lokalno gospodarstvo in družbo, saj si lahko sami kupijo in plačajo osnovne potrebe, kot sta hrana in najemnina.

Instrument EU za begunce v Turčiji je bil ustanovljen leta 2015 kot odziv na poziv Evropskega sveta po znatnem dodatnem financiranju za podporo sirskim beguncem v Turčiji. Njegov skupni proračun znaša 6 milijard evrov. Humanitarna pomoč EU v Turčiji se osredotoča na podporo najbolj ranljivim beguncem s projekti na področju zdravja, izobraževanja, zaščite in osnovnih življenjskih potreb.

Celotno sporočilo