Slovenska filantropija  in PIC organizirata v torek, 15.  marca ob 16. uri izobraževanje prek spleta za posameznike_ce, ki želijo nuditi namestitev beguncem iz Ukrajine.

Teme bodo naslednje:

  • Pravni status beguncev iz Ukrajine

Predstavili vam bomo različne statuse, ki jih begunci iz Ukrajine lahko imajo ter obseg pravic glede na posamezen status.
Predava: Urša Regvar, PIC

  • Pravni vidik najemniškega odnosa

Kljub temu, da morebiti stanovanje oddamo brezplačno, imajo najemniki določene pravice, ravno tako pa jih ima tudi najemodajalec
Predava: Sanja Jablanović, PIC

  • Psihosocialna pomoč beguncem

Mnogi ljudje so ponudili sobe v stanovanju, kjer živijo tudi sami in bodo tako, hote ali nehote, postali pomembni pomočniki beguncem. Govorili bomo o tem, kako pristopiti k pomoči, da ne bo vsiljiva ter da nam ne bo predstavljala življenjskega bremena.
Predava: Anica Mikuš Kos, Slovenska filantropija

Na voljo vam bomo tudi za odgovore na druga vprašanja.

Izobraževanje je pripravljeno v sodelovanju med Slovensko filantropijo in PIC – Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja.

Potekalo bo preko spleta na platformi ZOOM.
Povezava:  https://us02web.zoom.us/j/88901198659?pwd=cm5GWGlzek5FVW8xay9pM3dxOS9kQT09.
Prijave niso potrebne.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.