Evropska komisija je začela javno posvetovanje o evropski solidarnostni enoti. Mladi, učitelji, mladinski delavci, organizacije, delodajalci in drugi deležniki so vabljeni, da ocenijo cilje te nedavne pobude, pojasnijo razloge za svojo udeležbo, predstavijo dobre prakse in povedo, ali potrebujejo dodatne informacije ali smernice.

Komisija bo izvedla posebna posvetovanja tudi s ključnimi deležniki na področju mladinskega dela v EU. Zbrana mnenja bo upoštevala pri pripravi samostojnega pravnega instrumenta, ki naj bi bil sprejet v prvi polovici 2017 in bi bil podlaga za delovanje evropske solidarnostne enote. Posvetovanje bo trajalo osem tednov.

Komisija je evropsko solidarnostno enoto uvedla 7. decembra 2016. Pobuda mladim v starosti med 18. in 30. letom omogoča sodelovanje v različnih solidarnostnih dejavnostih, katerih cilj je reševanje težkih razmer po vsej EU. Mladi si na tak način lahko pridobijo neprecenljive izkušnje ter pomembna znanja in spretnosti na začetku svoje poklicne poti, hkrati pa promovirajo in krepijo solidarnost kot eno temeljnih vrednot Evropske unije.

Od uvedbe se je v evropsko solidarnostno enoto prijavilo že več kot 21.000 mladih. Pričakuje se, da bodo lahko sodelujoče organizacije primerne kandidate začele iskati na začetku marca in da se bodo prvi udeleženci solidarnostnim dejavnostim pridružili že spomladi. Cilj je, da bi se do konca leta 2020 v evropsko solidarnostno enoto vključilo 100.000 mladih.

Več informacij