Kot smo že poročali, so na voljo prvi objavljeni razpisih za posameznike, ki bi radi postali EU Aid Volunteers. Zavod Voluntariat je pripravil osnovne informacije o tem, kaj to sploh je.

EU Aid Volunteers je iniciativa, ki združuje prostovoljce in organizacije iz držav Evropske unije in tretjih držav z namenom zagotavljanja praktične podpore pri nudenju humanitarne pomoči, krepitve lokalne zmogljivosti ter odpornosti v primeru naravnih nesreč.

Projekt se je začel izvajati z začetkom 2016, z decembrom pa se bodo prvi prostovoljci že odpravili v države, potrebne humanitarne pomoči. V naslednjih letih si želijo vključene organizacije nuditi priložnost za humanitarno delo približno 4000 državljanom  Evropske unije. Naknadno pa bodo ponudili priložnost tudi prostovoljcem, ki bi si želeli opravljati prostovoljsko delo preko spletne platforme.

EU Aid Volunteers je odprt za vse, ki so državljani EU ali pa bivajo v Evropski uniji daljše časovno obdobje ter so stari nad 18 let. Zgornje starostne meje ni. Izbor prostovoljcev poteka v skladu s tem, kakšne so humanitarne potrebe v ogroženih državah ter temelji na načelih enakih možnosti in nediskriminacije.

Za vsak projekt posebej bo torej izraženo, kakšen profil prostovoljca organizacija išče. V grobem se bo prostovoljce ločilo na tiste z manj kot pet let delovnih izkušenj (Junior professionals) in tiste z več kot pet let delovnih izkušenj (Senior professionals).

Prostovoljci bodo izvajali različne aktivnosti. Te bodo odvisne od  specifične situacije v državi, kamor se bodo osebe odpravile in od njihovih  kompetenc ter preteklih izkušenj. Predvidevajo pa, da bo največ dejavnosti izvedenih na področjih, kot so: organizacijski razvoj, krepitev zmogljivosti, vodenje projektov, podpora pri zmanjševanju tveganja naravnih nesreč in zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč. Projekti bodo vedno oblikovani glede na potrebe, ki jih bodo identificirale gostujoče države.

Pri tem bi radi poudarili, da prostovoljci ne bodo napoteni na nevarna območja. Države/regije, kjer so vojne, ne pridejo v poštev. Prav tako se prostovoljcev ne bo pošiljalo na območja, kjer se je naravna nesreča ravnokar zgodila in je potreben prvi odziv. Namesto tega se bodo projekti osredotočali na vnaprejšnje pripravljanje na potencialno nesrečo oziroma kasneje pomaganje pri odpravljanju dolgoročnih posledice nesreč.

Dolžina trajanja prostovoljnega dela je odvisna od vsakega posameznega projekta. Traja lahko od 1 do 18 mesecev.

EU Aid Volunteers program udeležencem krije stroške prevoza, nastanitve in zavarovanja. Poleg tega pa bodo prostovoljci dobili še mesečno žepnino za hrano, lokalni prevoz in druge vsakodnevne izdatke.

Bistveni in izredno pomemben del celotnega programa pa je pripravljalni trening. Bodoči prostovoljci ga bodo opravili pred odhodom na prostovoljski projekt. Med drugim bo zajemal teme kot so spoznavanje Evropske unije, njenih zunanjih odnosov in sistemov kriznega odzivanja, uvod v programe humanitarnih akcij, delo prostovoljcev, vodenje projektov, globalno učenje, itn. Treningi bodo prilagojeni posameznim prostovoljcem, njihovim izkušnjam in kompetencam.

EU Aid Volunteers iniciativa bo v naslednjih mesecih ponudila tudi možnost prijave na spletno platformo, kjer se bodo prostovoljci lahko povezali z organizacijami v tretjih državah, ki potrebujejo pomoč na daljavo. Organizacije in prostovoljci bodo z registracijo na prostovoljsko platformo dobili možnost sodelovanja prek spleta.

Za zaključek bi radi še enkrat poudarili to, da bo projekt EU Aid Volunteers vedno izveden s strani konzorcija, ki ga bodo sestavljale pošiljajoče organizacije iz držav Evropske unije in gostiteljske organizacije iz tretjih držav. Tretje države so tiste, ki niso ne članice EU, ne kandidatke za vstop vanjo. Delo prostovoljcev pa bo vedno znova povezano z realnimi problemi v lokalnih skupnostih v teh državah.

Zavod Voluntariat trenutno sodeluje 13339424_555556637949531_7513432079052158964_npri projektu Volunteering in Humanitarian Aid, s katerim želimo pridobiti certifikat za napotitev prostovoljcev v tujino skozi EU Aid Volunteers. Do takrat pa se lahko prijaviš tudi na kateregakoli izmed projektov drugih organizacij, saj so le-ti odprti za vse državljane EU.

Seznam trenutno aktualnih razpisov najdete tukaj, za več informacij pa se obrnite na: nina.voluntariat@gmail.com.