Amnesty Slovenija je objavila 5 zlatih pravil za evropske države: Kako se odzvati na povečan prihod beguncev

Odziv držav, ki sprejemajo begunce, mora biti takojšen in mora zagotavljati človekove pravice.

Vse države bi morale upoštevati pet pravil:

  • Enaka obravnava vseh: Vsakemu, ki beži pred nevarnostjo ali konfliktom, je treba zagotoviti zaščito brez diskriminacije.
  • Človečnost: Ljudem je treba zagotoviti humane pogoje za sprejem in oskrbo, glede na njihove potrebe.
  • Družine naj ostanejo skupaj tako na meji kot tudi ob nastanitvi v Evropi.
  • Brez birokratskih ovir: Birokratske zamude lahko privedejo do tega, da na tisoče ljudi obtiči v nevzdržnih razmerah na mejah. Ljudi je treba spraviti na varno takoj, meje morajo ostati odprte, opustijo naj se pogoji za vstop v države.
  • Delitev odgovornosti: Delite odgovornost za sprejem in premestitev ljudi, ki bežijo pred nevarnostjo na evropski in mednarodni ravni.Tako bo hitreje več ljudi prišlo na varno.

Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.