V sklopu dejavnosti koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij je platforma SLOGA v sodelovanju z Uradom za komuniciranje Vlade Republike Slovenije 20. januarja izvedla posebno komunikacijsko delavnico. Delavnica je bila namenjena nevladnim in humanitarnim organizacijam ter predstavnikom ministrstev, zadolženim za stike z javnostmi, ki so aktivno vključeni v oblikovanje in izvajanje ukrepov za oskrbo beguncev na lokalni ali nacionalni ravni. Udeleženci so izvedli kratko evalvacijo dosedanjih vladnih in nevladnih komunikacijskih aktivnosti, določili identifikacijo močnih in šibkih točk dosedanjega sodelovanja ter odprli razpravo o možnih oblikah sodelovanja v prihodnje.

Predvsem nevladne organizacije so, med drugim, jasno in večkrat izpostavile, da mora vlada okrepiti svoje komunikacijske dejavnosti, da v javnosti ne bi prišlo do prevlade sovražnega govora, predsodkov in nevednosti. Zato bo vsako ukrepanje v smeri izobraževanja, ozaveščanja, obveščanja in sodelovanja med akterji več kot dobrodošlo. Sodelovanje je potrebno na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.