Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je za potrebe pomoči, ki jo RS nudi beguncem iz Ukrajine, določil telefonsko številko: 040 853 421 in e-naslov: info.ukrajina@gov.si.

Za namen enotnega informiranja glede beguncev iz Ukrajine, je Urad Vlade RS za komuniciranje že uvedel postopek za odprtje enotnega Klicnega centra. Telefonska številka Klicnega centra bo javno objavljena.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.