Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, je po obisku Poljske in Moldavije, ki je bil namenjen oceni razmer na terenu, izjavil: “Ta nezakonita in neizprosna ruska agresija na Ukrajino povzroča humanitarno katastrofo, kakršne v Evropi ni bilo že desetletja. Več kot milijon ljudi je že pobegnilo v sosednje države, ki so deležne pomoči brez primere. Vendar pa še vedno precej več ljudi potrebuje zaščito znotraj Ukrajine. Humanitarni koridorji, ki zagotavljajo prosto in varno gibanje civilistov ter dostavo humanitarne pomoči, so med ključnimi pogoji za reševanje potreb prebivalstva v Ukrajini, ki je največja žrtev te vojne. Nujno je, da so civilisti zaščiteni, humanitarni delavci pa lahko varno in brez ovir opravljajo svoje delo, kot jih zavezuje mednarodno humanitarno pravo.”

Ko potrebe eksponentno naraščale, bo EU v Ukrajino poslala dodatno pomoč prek medicinskih zalog rescEU v Nemčiji, na Madžarskem in Nizozemskem. Podpora rescEU vključuje ventilatorje, infuzijske črpalke, bolniške monitorje, maske in halje, ultrazvočne naprave in koncentratorje kisika.

Poleg tega je Evropska komisija, kot je napovedala predsednica von der Leyen, vzpostavila logistična središča civilne zaščite na Poljskem, druga pa so v pripravi v Romuniji in na Slovaškem.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.