Migracije so vedno bolj priznane kot problem, ki zahteva celovit pristop in usklajene odzive. Države ne razpravljajo o migracijskih vprašanjih zgolj na dvostranski ravni, ampak regionalno in globalno. Skupen in razumljiv jezik je nujno potreben za uspešno usklajevanje in mednarodno sodelovanje. Namen slovarja, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za migracije, je služiti kot vodilo skozi labirint pojmov in konceptov na področju migracij in s tem omogočiti bolj uspešno mednarodno sodelovanje in razumevanje migracijskih vprašanj.