Evropska unija bo Nigru v letih 2017–2020 namenila 1 milijardo evrov razvojne pomoči. Sredstva bodo podprla prizadevanja za dobro upravljanje, reformo varnostnega in pravosodnega sistema v državi ter boj proti nedovoljenim migracijam in trgovanju z ljudmi. Prav tako bodo pomagala h krepitvi socialnih politik in zagotavljanju osnovnih socialnih storitev. Poseben poudarek bo na enakosti spolov, opolnomočenju deklet ter izobraževanju in demografskemu nadzoru. EU bo prav tako podpirala ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast, krepila pa bo tudi prehransko varnost ter odpornost in boj proti podnebnim spremembam, zlasti z boljšim dostopom do trajnostne energije.

Evropska komisija je pomoč napovedala na današnji donatorski konferenci o Nigru v Parizu,  kjer poteka tudi srečanje s predstavniki petih držav Sahela, tj. Malija, Nigra, Mavretanije, Burkina Fasa in Čada, in drugih mednarodnih organizacij. Srečanje naj bi spodbudilo skupna prizadevanja za boj proti terorizmu, čezmejnemu organiziranemu kriminalu in trgovanju z ljudmi.

Komisija pa je danes sprejela tudi nove ukrepe za območje Sahela in Čadskega jezera v okviru skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko, ki naj bi spodbujali varne in urejene migracije, okrepili boj proti prisilnemu razseljevanju in trgovanju z ljudmi ter krepili stabilnost, gospodarsko rast in lokalni razvoj. Ukrepi dopolnjujejo 68 ukrepov, ki so bili sprejeti od decembra 2015.