Evropska komisija je financirala poseben izobraževalni program, ki je 2500 begunskim otrokom omogočil nadaljevanje šolanja v Grčiji. Projekt je izvajala Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki je sredstva prejela od Instrumenta EU za zagotavljanje nujne pomoči.

Sredstva v višini 2,8 milijona evrov so bila namenjena zlasti kritju stroškov za prevoz otrok v šolo in šolske potrebščine.

Poleg tega se v Grčiji za več kot 9.000 otrok izvajajo dejavnosti, povezane z neformalnim izobraževanjem.

EU je obvladovanju migracij v Grčiji do zdaj namenila več kot milijardo evrov.

Podrobneje o pomoči EU Grčiji