Slovenska karitas v letošnjem postnem času začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Ne pozabimo, ki je letos 15. zapovrstjo. Čeprav je veliko pomoči Karitas sedaj namenjene za trpeče v Ukrajini, Slovenska karitas ne bo pozabila na pomoč ljudem v različnih stiskah drugje po svetu in tudi v Sloveniji.

Zbrana sredstva v akciji Ne pozabimo so namenjena za pomoč najrevnejšim družinam, otrokom in starejšim na območjih Jugovzhodne Evrope (BiH, Srbija, Severna Makedonija in Albanija), kjer so se ob epidemiji v zadnjih dveh letih socialno-ekonomske razmere še poslabšale. Cene dobrin naraščajo, mnogi so ostali brez zaposlitve ali pa imajo nižje prihodke. Številne družine in tudi starejši z nizkimi pokojninami so v hudi stiski. Pri preživetju jim pomagajo lokalne Karitas in cerkvene ustanove.

Lani je Slovenska karitas preko akcije Ne pozabimo zbrala 147.322,69 evrov..