Evropska komisija je napovedala nove ukrepe za pomoč beguncem v Grčiji v vrednosti 209 milijonov evrov.

Ukrepi vključujejo uvedbo programa nujne podpore za vključevanje in namestitev ESTIA s proračunom 151 milijonov evrov. Program, ki se bo izvajal v sodelovanju z Uradom visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR), bo beguncem in njihovim družinam pomagal pri najemanju stanovanj v mestnih območjih in jim zagotavljal denarno pomoč. Obsežen projekt najemanja stanovanj v višini 93,5 milijona evrov vključuje 22.000 nastanitvenih mest v mestnih območjih. Do konca leta naj bi se število beguncev v najemniških stanovanjih, večinoma v celinski Grčiji, povečalo do 30.000. Lokalni lastniki bodo za oddana stanovanja prejemali stabilen in zanesljiv prihodek. Za vse prosilce za azil in begunce v Grčiji pa bo vzpostavljena tudi osnovna socialna varnostna mreža v vrednosti 57,6 milijona evrov. Upravičenci bodo prek namenske kartice prejemali vnaprej določen mesečni znesek denarnih sredstev za zadovoljevanje osnovnih potreb, kot so hrana, zdravila in javni prevoz.

Preostala sredstva bodo namenjena humanitarnim nevladnim organizacijam za obstoječe projekte reševanja perečih humanitarnih potreb v Grčiji, vključno z zagotavljanjem zatočišča, osnovnega zdravstvenega varstva, psihosocialne podpore, boljših higienskih razmer ter neformalnega izobraževanja.

Danes napovedana sredstva dopolnjujejo 192 milijonov evrov podpore iz instrumenta EU za zagotavljanje nujne pomoči v letu 2016, s čimer se bo nujna podpora Grčiji več kot podvojila na 401 milijon evrov. EU bo za pomoč Grčiji pri upravljanju migracij in zunanjih meja do leta 2020 mobilizirala več kot 1,3 milijarde evrov v različnih oblikah financiranja.

Celotno sporočilo