Začelo se je ambiciozno partnerstvo med Mednarodno zvezo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) ter Generalnim direktoratom za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč (GD ECHO), ki naj bi postalo nov model za humanitarni sektor, je objavil ECHO.

Pilotno programsko partnerstvo “Pospeševanje lokalnega ukrepanja v humanitarnih in zdravstvenih krizah” je odziv na vse večje število kriz, ki se pojavljajo po vsem svetu. Njegov cilj je podpreti lokalne ukrepe pri reševanju humanitarnih in zdravstvenih kriz v vsaj 25 državah z večletno dodelitvijo sredstev EU.

Partnerstvo krepi vzajemne strateške prednostne naloge in temelji na petih stebrih ukrepanja:

  • pripravljenost na nesreče/upravljanje tveganja
  • pripravljenost na epidemije in pandemije ter odzivanje nanje
  • humanitarna pomoč in zaščita ljudi na poti
  • denarna pomoč in pomoč z boni
  • obveščanje o tveganjih, sodelovanje skupnosti in odgovornost.