Evropska komisija bo povečala odziv na humanitarno krizo v Iraku z novim svežnjem pomoči v višini 42,5 milijona evrov. Podpora za kritje nujnih življenjskih potreb bo namenjena najbolj ranljivemu prebivalstvu ter prisilno razseljenim ljudem.

Humanitarna kriza v Iraku je ena največjih in najbolj kompleksnih na svetu. Izzivi, s katerimi se sooča država, so ogromni: v Mosulu, kjer je najbolj intenzivno vojskovanje v visoko poseljenem mestu po drugi svetovni vojni na svetu; 11 milijonov ljudi je v stiski, več kot 3 milijone je notranje razseljenih oseb in 1 milijon povratnikov v državi, kjer so kapacitete že zelo zapolnjene. Ocenjujejo, da je kar 1 milijon ljudi izven dosega humanitarne pomoči, predvsem znotraj mesta Mosul in na drugih področjih še vedno pod nadzorom Daesh.

Od začetka vojaških operacij v Mosulu v oktobru 2016 je bilo razseljenih 230 000 ljudi, od katerih se jih je 57 000 vrnilo v svoje kraje izvora – predvsem na vzhodni breg Mosula.

Komisija je lani Iraku namenila več kot 159 milijonov evrov humanitarne podpore, države EU pa so zagotovile 266 ton pomoči v odziv na krizne razmere v Mosulu.

Več informacij