Združenje Epeka je v sodelovanju z Epeko Črna gora med 7. in 10. septembrom 2020 v severni regiji Črne gore izvedlo terensko humanitarno akcijo, v kateri je bilo Romom in Egipčanom, živečim v občinah Berane in Bijelo Polje, razdeljenih 350 humanitarnih paketov, s katerimi so pomagali 1500 posameznicam in posameznikom.

Severna črnogorska regija je znotraj države najmanj razvita in se sooča z izrazitimi socialnimi in ekonomskimi izzivi. Z namenom blaženja krize, ki je prizadela ciljno skupino projekta, so družinam v stiski delili predvsem prehrambene pakete humanitarne pomoči in dezinfekcijska sredstva, ki so jih pripravili v Epeka Slovenija s podporo Ministrstva za zunanje zadeve znotraj projekta “Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici” (ESORE), ki poteka v okviru razvojnih in humanitarnih projektov nevladnih organizacij 2020-2022, platformo SLOGA – Slovenian Global Action znotraj projekta “Trajnostno. Lokalno. Globalno.” in družbo Petrol.

V okviru akcije so s humanitarnimi paketi oskrbeli Rominje, Rome in otroke v več romskih naseljih – Riversajd-Rudeš, Talum, Bijelopolje, Plevlje, Strojtenica, Petrijica, Rakunje, Rožaje in Buče. Zaradi kritične situacije, ki je posledica ekonomske upočasnitve zaradi epidemije SARS-CoV-2, so najbolj prizadeti prav najšibkejši v družbi, zato so z akcijo naslavljali predvsem romske ženske in otroke, ki se soočajo z multiplo diskriminacijo in so v tem obdobju ostali skoraj povsem brez prihodkov. Obseg humanitarne akcije je bil širši kot sam projekt ESORE in je vključil tudi mikrolokacije, ki so v ESORE vključene v manjši meri (npr. Bijelo Polje). V okviru humanitarne akcije so v treh romskih naseljih (Riversajd in Talum v občini Berane in v Strojtenici v obični Bijelo Polje) izvedli izobraževanja o uporabi uporabi zaščitnih sredstev in preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Ministrstvo za zunanje zadeve je za projekt preko Združenja Epeka prispevalo 7.700,00 EUR in preko platforme SLOGA 1.400,00 EUR, družba Petrol pa je donirala 1.750,00 EUR.

V okviru projekta »Trajnostno. Lokalno. Globalno.«, ki ga v obdobju 2018–2020 financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, izvaja pa ga širok konzorcij nevladnih organizacij pod vodstvom platforme SLOGA, smo del sredstev namenili za boj proti Covid-19 oz. blaženje posledic pandemije v partnerskih državah, kjer izvajamo razvojne in humanitarne projekte. Sredstva bodo namenjena za projekte Slovenske karitas, Združenja Epeka, Kulturno izobraževalnega društva PiNA, Foruma FER in Mirovnega inštituta v Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Ugandi in Ruandi.


Aktivnost poteka v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve, koordinira pa SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

V kolikor bi želeli dodatne informacije o projektu se obrnite na: epeka@epeka.si ali office@epeka.me ali na telefonsko številko: 030 610 606 (Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so.p.) ali 068 474 315 (Stela Zejnilović, EPEKA Črna Gora).