Amnesty International je izdal poročilo s podrobnimi informacijami o človeški ceni dogovora med EU in Turčijo, vključno z informacijami o podstandardnih pogojih in negotovosti, s katero se soočajo tisoči beguncev in migrantov, ki so ujeti na grških otokih.

Ker Evropska komisija prikazuje ta dogovor kot uspeh, ki naj bo kopiran pri sodelovanju EU z drugimi državami, ta briefing služi tudi kot opozorilo proti globoko problematičnemu pristopu EU. Tako ni mišljen le kot zagovorniško orodje pri našem delu glede dogovora EU – Turčija in kampanji za premestitev beguncev iz grških otokov, pač pa tudi kot orodje za nadaljnje zagovorništvo glede dogovorov, ki se ali se bodo skušali sklepati z drugimi državami.

AI, EU-Turkey Deal Briefing