Evropska komisija je objavila poročilo o dejavnostih Solidarnostnega sklada EU za leti 2017 in 2018. Komisija je v letih 2017 in 2018 prejela skupaj 15 zahtev za uporabo sredstev Sklada, od katerih jih je bilo 12 sprejetih. Skupni znesek dodeljene finančne pomoči je znašal 1,35 milijarde evrov, vključno z doslej največjim prispevkom v višini 1,2 milijarde EUR za pomoč po potresih v osrednji Italiji leta 2017.

Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je ob tem povedala, da je Solidarnostni sklad EU eden od najbolj konkretnih izrazov solidarnosti EU ter da zagotavlja dolgoročno finančno podporo za države članice, ki so jih prizadele naravne nesreče. Dodala je, da sklad opozarja tudi na pomen naložb v preprečevanje in blažitev podnebnih sprememb v skladu s prednostnimi nalogami evropskega zelenega dogovora.

Evropski solidarnostni sklad je bil ustanovljen leta 2002 kot odziv na hude poplave v srednji Evropi. Države članice lahko zaprosijo za podporo iz Sklada, če skupna škoda, ki jo je povzročila nesreča, preseže določen prag. Sklad je do zdaj mobiliziral več kot 5,5 milijarde evrov za intervencije ob 87 naravnih nesrečah v 23 državah članicah in 1 državi pristopnici. Države članice, ki jih je prizadela naravna nesreča, lahko zaprosijo za dodatno podporo EU med drugim prek mehanizma EU na področju civilne zaščite in RescEU.