V torek, 31. januarja 2017, od 12.00 do 13.30 ure bo na MZZ potekalo strokovno predavanje na temo novih trendov v humanitarni pomoči po Svetovnem humanitarnem vrhu v Istanbulu. Predaval bo strokovnjak za področje humanitarne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Cyprien Fabre.

Cyprien Fabre se bo med 30. januarjem in 3. februarjem 2017 mudil v Sloveniji kot član delegacije Odbora za razvojno pomoč (DAC) OECD, ki sodeluje v procesu pregleda mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije.

Predavanje bo naslovilo nekatera temeljna vprašanja odnosov med mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo. Povezava med slednjima ni vedno najbolj jasna in razlike v pojmovanju obeh konceptov ne ustrezajo realnostim današnjih kriznih in konfliktih situacij. V odzivu na humanitarne krize je zato potrebno razmišljati inovativno, z vključevanjem novih mehanizmov financiranja ter v aktivnem sodelovanju s civilno družbo, zasebnim sektorjem in drugimi strokovnjaki.

Za udeležbo se prijavite na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si najkasneje do četrtka, 26. januarja 2017.