Evropska komisija obeležuje prvo obletnico vzpostavitve evropske solidarnostne enote. Po prvem letu od vzpostavitve, se je vanjo prijavilo 42.745 mladih iz vseh držav članic. Od tega jih 2.166 že sodeluje v solidarnostnih aktivnostih s 1.434 organizacijami. 

 Vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti ponudila možnost, da sodelujejo v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU, je predsednik Evrospke komisije Jean-Claude Juncker je napovedal v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016. Dva meseca pozneje je bila evropska solidarnostna enota vzpostavljena, in sicer s ciljem, da se do konca leta 2020 vanjo vključi 100.000 mladih.

O predlogu Komisije za okrepitev evropske solidarnostne enote z lastnim proračunom in posebno pravno podlago ter za razširitev njenih aktivnosti trenutno razpravljata Svet in Evropski parlament. V Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so države članice 20. novembra 2017 dosegle neformalen dogovor, ki je podlaga za končni dogovor z Evropskim parlamentom.

http://europa.eu/!Qh97Bx

Celotno sporočilo

Dodatne informacije