Prva obletnica vzpostavitve evropske solidarnostne enote

Evropska komisija obeležuje prvo obletnico vzpostavitve evropske solidarnostne enote. Po prvem letu od vzpostavitve, se je vanjo prijavilo 42.745 mladih iz vseh držav članic. Od tega jih 2.166 že sodeluje v solidarnostnih aktivnostih s 1.434 organizacijami. 

 Vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo mladim med 18. in 30. letom starosti ponudila možnost, da sodelujejo v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU, je predsednik Evrospke komisije Jean-Claude Juncker je napovedal v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016. Dva meseca pozneje je bila evropska solidarnostna enota vzpostavljena, in sicer s ciljem, da se do konca leta 2020 vanjo vključi 100.000 mladih.

O predlogu Komisije za okrepitev evropske solidarnostne enote z lastnim proračunom in posebno pravno podlago ter za razširitev njenih aktivnosti trenutno razpravljata Svet in Evropski parlament. V Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport so države članice 20. novembra 2017 dosegle neformalen dogovor, ki je podlaga za končni dogovor z Evropskim parlamentom.

http://europa.eu/!Qh97Bx

Celotno sporočilo

Dodatne informacije