Indeks transparentnosti humanitarne pomoči 2018 vsebuje pregled indeksa za preglednost pomoči  organizacije Publish What You Fund. Zajema cilje, obseg in zgodovino indeksa in podaja pregled trenutne metodologije indeksa. Pojasnjuje tudi spremembe v metodologiji po pregledu v letu 2016.

Indeks Preglednost pomoči je neodvisna ocena preglednosti pomoči in razvojnega financiranja. Temelji na štirih načelih razvojne uspešnosti, dogovorjenih v sporazumu  v Busanu leta 2011: lastništva države, osredotočenost na rezultate, partnerstva za razvoj in preglednosti ter skupni odgovornosti.

Preglednost pomoči je bila priznana in k njej so se zavezali v uspešnih dogovorih na visoki ravni o pomoči in razvojne učinkovitosti: Pariški deklaraciji iz leta 2005, je Accra Agenda for Action leta 2008 in v Busanu leta 2011. Leta 2015 so Združeni narodi ponovno potrdili načela odprtih podatkov in preglednosti v akcijskem programu o financiranju za razvoj v Adis Abebi. V istem letu je Generalna skupščina ZN sprejela cilje trajnostnega razvoja, ki priznavajo vlogo preglednih, odgovornih institucij na vseh ravneh, in priznala pravico dostopa javnosti do informacij.Indeks transparentnosti humanitarne pomoči je ocena, da se zagotovi, da so te zaveze izpolnjene v praksi in ne le na načelni ravni.

2018 Aid Transparency Index Guidelines

2018 Aid Transparency Index Technical Paper