Evropska komisija bo iz programa EU za zdravje namenila 9 milijonov evrov za ukrepe v zvezi z duševnim zdravjem in pomoč po travmatičnih izkušnjah za ljudi, ki bežijo iz Ukrajine.

Rdeči križ in nevladne organizacije bodo lahko z dodatnimi sredstvi EU podprle delo strokovnjakov na področju duševnega zdravja. Podpora bo omogočila tudi psihološko prvo pomoč, triažo, podporo po travmatični izkušnji in svetovanje beguncem v njihovem jeziku.

Zdravstvene potrebe ukrajinskih beguncev in razseljenih oseb bo obravnavala tudi posebna mreža za podporo Ukrajini, sosednjim državam članicam EU in Moldaviji.

Na spletni strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni pa so v 24 jezikih EU na voljo jezikovni tečaji in moduli za e-učenje o migracijah in zdravju.

Solidarnost z Ukrajino

Pripravila: PV
Foto: Canva