Skrbniški sklad EU za Afriko je odobril 90,5 milijona evrov nove pomoči za okrepitev upravljanja meja in zaščito migrantov v severni Afriki. Trije novi programi za Maroko, Tunizijo in Libijo bodo okrepili podporo EU za begunce in ranljive migrante ter partnerskim državam omogočili boljše upravljanje meja.

Nova podpora je bila odobrena po sprejetju sklepov na zadnjem Evropskem svetu, na katerem so se voditelji EU zavezali okrepiti podporo na osrednji sredozemski poti.

Skrbniški sklad EU za Afriko je bil ustanovljen leta 2015 za odpravljanje glavnih vzrokov nezakonitih migracij in prisilnega razseljevanja. EU, njene države članice in drugi donatorji so do sedaj skladu dodelili 3,43 milijarde evrov sredstev. Do zdaj je bilo odobrenih 164 programov v treh regijah (severna Afrika, Sahel in Čadsko jezero ter Afriški rog) v skupni vrednosti približno 3,06 milijarde evrov.