Na današnjem sestanku koordinacije NVO na področju humanitarne pomoči so predstavniki organizacije Sledilnik predstavili brezplačno ponudbo nevladnim in humanitarnim organizacijam za lažje usklajevanje pomoči beguncem iz Ukrajine, ki prihajajo v Slovenijo. Dogovorili smo se, da do vključno petka, 11. marca zberemo komentarje oziroma predloge na podlagi potreb NVO pripravljenega koncepta za nadgradnjo skupnega spletnega portala.

Povezava do dokumenta: https://docs.google.com/document/d/1taeRgqyP7q1qM1ZTgzis1wSWLFf2eYKFafQKYw5Cmn0/edit?usp=sharing

Sledilnik že objavlja informacije za ukrajinske begunce v angleškem in ukrajinskem jeziku.


Humanitarna informacijsko koordinacijska točka v primeru kriz je del aktivnosti projekta »Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči«, ki ga izvajata Platforma SLOGA in Slovenska karitas v sklopu strateškega partnerstva na področju humanitarne pomoči. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Mnenja, izražena v objavi, predstavljajo mnenja avtorja in ne predstavljajo uradnih stališč Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve.