V torek, 31. januarja 2017 je na Ministrstva za zunanje zadeve potekalo strokovno predavanje Cypriena Fabreja na temo novih trendov v humanitarni pomoči po Svetovnem humanitarnem vrhu v Istanbulu. Fabre je  strokovnjak za področje humanitarne pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

V sklopu ocenjevalanega obiska OECD v Slovenije, v katerem se je vršil pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije, je član delegacije Odbora za razvojno pomoč (DAC) OECD Cyprien Fabre izvedel predavanje, ki je naslovilo nekatera temeljna vprašanja odnosov med mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo. Povezava med slednjima ni vedno najbolj jasna in razlike v pojmovanju obeh konceptov ne ustrezajo realnostim današnjih kriznih in konfliktih situacij. V odzivu na humanitarne krize je zato potrebno razmišljati inovativno, z vključevanjem novih mehanizmov financiranja ter v aktivnem sodelovanju s civilno družbo, zasebnim sektorjem in drugimi strokovnjaki.

Republika Slovenija oziroma njeno mednarodno razvojno sodelovanje sta sicer v letošnjem letu predmet medsebojnega pregleda OECD DAC. Pregled se je začel 23. novembra 2016 z oddajo memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije in se bo zaključil 21. junija 2017 z ministrskim srečanjem na sedežu OECD v Parizu. Ugotovitve delegacije bodo ključna podlaga za pripravo poročila OECD o mednarodnem razvojnem sodelovanju Slovenije.