V četrtek, 23. julija 2015 je v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve potekalo srečanje zainteresiranih organizacij za pripravo Smernic Republike Slovenije za delovanje na področju mednarodne humanitarne pomoči. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj in predlogov glede vsebine Smernic, ki jih bodo na ministrstvu pripravili v prihodnjih mesecih.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je pričelo s pripravo Smernic Republike Slovenije za delovanje na področju mednarodne humanitarne pomoči, ki bodo služile kot vodilo za načrtovanje in usmerjanje slovenske humanitarne pomoči izven Slovenije v prihodnje. Opredelile bodo aktualne izzive, osnovne pojme in humanitarna načela ter predvidele načine načrtovanja in izvajanja mednarodne humanitarne pomoči države ob različnih humanitarnih krizah po svetu.

»SLOGA pozdravlja pripravo Smernic in ureditev področja. Tudi v luči prihajajočega prvega svetovnega humanitarnega vrha, ki bo potekal maja prihodnje leto v Turčiji in bo naslovil vprašanje hitrega in učinkovitejšega naslavljanja potreb ljudi, prizadetih v humanitarnih krizah, je pomembno, da ima Slovenija na državni ravni ustrezen dokument. A kot vedno nas bo nevladnike bolj kot sam dokument zanimalo izvrševanje zapisanega,« pojasnjuje Patricija Virtič, predstavnica platforme SLOGA, odgovorna za humanitarno področje in Humanitarni odzivni center.

Na ministrstvu so zatrdili, da si bodo pri pripravi Smernic prizadevali v besedilo v največji možni meri vključiti dosedanje izkušnje slovenskih izvajalskih agencij in nevladnih organizacij pri izvajanju humanitarnih projektov ter predloge za izboljšanje načrtovanja in izvajanja v prihodnje.

Humanitarni odzivni center (HOC) povezuje slovenske nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo. HOC deluje z namenom informiranja, povezovanja, krepitve in koordiniranja nevladnih organizacij pri odzivih na mednarodne humanitarne krize. Namen delovanja centra je tudi zagovorništvo in povezovanje s slovenskimi in tujimi organizacijami in agencijami, ki delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

SLOGA bo spremljala celoten proces priprave Smernic. Za dodatne informacije se obrnite na Patricijo Virtič (  patricija.virtic@sloga-platform.org).