Vlada Republike Slovenije se je odzvala na poziv Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in bo za nujno humanitarno pomoč beguncem namenila prispevek v višini 50.000 EUR.

Po letu 2015, ko je več kot milijon beguncev prečkalo Sredozemskem morje v želji po varnosti in boljših življenjskih pogojih, se trend nadaljuje. Do sredine oktobra letos so države v južni in jugovzhodni Evropi zabeležile že več kot 318.000 prihodov, pri čemer se begunci pogosto soočajo z nevarnimi okoliščinami ter na poti tvegajo svoja življenja. Države gostiteljice, ki nudijo začasno ali trajno zavetje in zaščito, se spopadajo s pomanjkljivimi zmogljivostmi. Begunci živijo v težkih pogojih, pogosto brez dostopa do nujnih življenjskih potrebščin, kot so hrana, pitna voda, oblačila, medicinski in sanitetni material, ter izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti.

Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je z namenom naslovitve nujnih potreb beguncev v Turčiji in državah na balkanski poti avgusta 2016 izdal dodatni humanitarni poziv v višini 408,4 milijone USD za obdobje do konca leta 2016. Slovenija se je zato z odzivom pridružila številnim državam donatoricam, ki so zagotovile nujno humanitarno pomoč beguncem v Evropi.