Platforma SLOGA je na prošnjo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) v januarju organizirala srečanje koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij z njihovimi predstavniki na temo migracij, beguncev in njihove oskrbe ter videnju razmer in možnosti razvoja s strani nevladnih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Člani EESO Primož Šporar, Andrej Zorko in Madi Sharma so imeli nalogo identificirati probleme in potrebe ter uspešne in dobre prakse skupaj z izzivi v izmenjavi z različnimi organizacijami, delujočimi na področju trenutne begunske krize, s končnim ciljem zagotoviti dobro pripravljene in dokumentirane podlage za oblikovanje političnih odločitev na ravni Evropske unije. Na dobro obiskanem srečanju smo se osredotočili predvsem na izkušnje in različne strategije soočanja s tokom beguncev na strani nevladnih in humanitarnih organizacij.