19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti. Na ta dan obeležujemo spomin na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje; izrekamo priznanja humanitarnim delavcem, ki opravljajo svoje delo ter krepimo zavedanje javnosti o pomenu humanitarnega delovanja in mednarodnega sodelovanja. Odzvala sta se tudi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell in komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Ob današanjem svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti sta v skupni izjavi izrazila priznanje vsem humanitarnim delavcem in izpostavila, da ti sredi koronavirusne pandemije pomoč zagotavljajo v pogojih, ki so še težji kot običajno. Ob tem je spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava bistveno, da se zaščitijo humanitarni delavci in civilisti. Leta 2019 je bilo 350 humanitarnih delavcev v vlogi žrtev, ubitih jih je bilo 180, 170 pa ugrabljenih. Pozvala sta tudi, naj se v konfliktih vzdrži napadov na civilno infrastrukturo, kot so šole in bolnišnice.  Hkrati sta tudi napovedala, da bo EU humanitarno financiranje okrepila s skoraj 10 milijardami evrov v naslednjih sedmih letih.

Zaradi koronavirusne pandemije se je povečalo število ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč. Poleg tega so na konfliktnih območjih v napadih na specifične cilje ali v drugih manj ciljanih napadih običajno ubiti ali ranjeni tudi civilisti. Na začetku leta 2019 je bilo približno 70,8 milijona ljudi prisilno razseljenih zaradi konfliktov, nasilja in kršitev človekovih pravic. Podnebne spremembe dodatno zaostrujejo ranljivost ljudi za humanitarne krize. EU je v letu 2019 namenila skoraj 2 milijardi evrov za humanitarno pomoč v več kot 80 državah po svetu.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/statement_20_1476