Od Sahela do Srednje Amerike podnebne spremembe spodbujajo razseljevanje in povečujejo ranljivost tistih, ki so že prisiljeni v beg, opozarja Visoki komisariat za begunce (UNHCR) in to trditev podpira z izkušnjami s terena iz z vizualizacijo statističnih podatkov.

Več kot ena milijarda ljudi živi v državah z visoko izpostavljenostjo podnebnim nevarnostim in omejeno sposobnostjo okrevanja po nesreči. Leta 2019 so približno 95 odstotkov preselitev zaradi nesreč povzročili vremenski dogodki, zlasti nevihte in poplave.

Izredne podnebne razmere so odločilna kriza našega časa in razseljevanje ljudi je ena najbolj uničujočih posledic podnebne krize, opozarja UNHCR. Zaradi podnebnih sprememb so nesorazmerno prizadeti ranljivi ljudje, ki živijo v nekaterih najbolj krhkih in konfliktnih državah.

Begunci, interno razseljene osebe (IDP) in osebe brez državljanstva so prve žrtve podnebnih nesreč. Mnogi živijo na podnebnih “vročih točkah”, kjer jim običajno primanjkuje sredstev za prilagajanje na vse bolj negostoljubno okolje.

V zadnjem desetletju so vremenski dogodki vsako leto sprožili povprečno 21,5 milijona novih premikov (to pomeni, da se je posameznik prisiljen preseliti večkrat), kar je več kot dvakrat toliko kot preseljevanje zaradi konfliktov in nasilja.

Večina ljudi, razseljenih zaradi nesreč, ostaja v svojih državah in pogosto živi na območjih, ki so zelo izpostavljena vremenskim nevarnostim, kot so poplave in nevihte. Nekateri med njimi se ne morejo vrniti domov, ko postanejo notranje razseljeni ljudje, medtem ko jih manjše število išče varnost v drugih državah in morda potrebuje mednarodno zaščito.

Podnebne spremembe poslabšujejo tudi druge dejavnike razseljevanja: povečujejo revščino, negotovost s hrano, pomanjkanje vode in dostop do drugih naravnih virov, na katere se skupnosti zanašajo za preživetje, opozarja UNHCR.

Zato UNHCR poziva države, naj takoj in skupaj ukrepajo v boju proti podnebnim spremembam in ublažijo njihove vplive na življenja in preživetje sto milijonov ljudi po vsem svetu. Države tudi pozivajo, naj okrepijo zaščito in pomoč ljudem, razseljenim zaradi nesreč in posledic podnebnih sprememb.