Evropska komisija bo za izboljšanje razmer v nastanitvenih centrih za begunce na grških otokih Lesbos in Hios namenila dodatnih 6,48 milijona evrov nujne pomoči. S temi sredstvi bo Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) zagotovil oskrbo s hrano, vodo in sanitarijami, pomoč pri zaščiti ranljivih migrantov ter izobraževanje in zdravstveno varstvo.

Skupna nujna sredstva, dodeljena grškim organom in mednarodnim organizacijam, ki delujejo v Grčiji, zdaj znašajo 361,82 milijona evrov, poleg tega pa je bilo Grčiji v okviru nacionalnih programov za obdobje 2014–2020 dodeljenih 509,5 milijona evrov.

V okviru instrumenta nujne pomoči bo Komisija namenila tudi dodatnih 1,22 milijona evrov za podporo dejavnosti UNHCR v Bolgariji. Financiranje bo namenjeno izboljšanju azilnih postopkov in zagotavljanju pravne, psihološke in psihosocialne podpore, tudi otrokom migrantov. Celotna nujna pomoč Bolgariji za upravljanje meja in priseljenskega toka se bo tako povečala na 170 milijonov evrov, poleg 91 milijonov evrov, dodeljenih Bolgariji v okviru nacionalnih programov za obdobje 2014–2020.